Om

På denne side finder duOm mig

Rådgiveransvarsforsikring

Tavshedspligt

Persondatapolitik

Handelsbetingelser

Cookiepolitik

Virksomhedsoplysninger

Lovgivning og links

Kuglepen

Om mig

Labyrint

Katrine Bosmann Ridstrøm

Jurist og indehaver

Mit navn er Katrine Bosmann Ridstrøm.

Jeg er jurist, 45 år og har startet DødsboRådgivningen. 


Formålet med DødsboRådgivningen er at gøre tiden efter et dødsfald lidt lettere for de efterladte.


Idéen opstod, fordi jeg selv har oplevet, hvordan en del efterladte har behov for hjælp og vejledning for at komme bedre gennem skiftet af boet. Når man ikke har prøvet et skifte før, kan det virke uoverskueligt.


Samtidig har jeg også oplevet, at det ofte ikke var nødvendigt med en advokat. Mange efterladte havde mere behov for vejledning til gøre tingene korrekt og få svar på deres spørgsmål, så de selv kunne komme godt videre med skiftet.


Derfor tilbyder jeg nu forståelig rådgivning og konkret hjælp med skiftet til efterladte, så de kan få rådgivning, tryghed og lettelse - uden at de skal betale en formue. 


I de tilfælde hvor der er brug for en advokat, henviser jeg gerne til advokater, der er kompetente på området.

Jeg blev uddannet jurist i 2003 fra Københavns Universitet. Senest har jeg arbejdet i skifteretten med rådgivning om arveret og dødsboer samt sagsbehandling af dødsboer fra start til slut.


Fjeren er valgt som symbol for DødsboRådgivningen, fordi den symboliserer den lettelse, jeg gerne vil skabe.


Forsikring

Rådgiveransvarsforsikring


DødsboRådgivningen har tegnet en forikring for rådgiveransvar "DJØF Professionel Ansvarsforsikring" i CNA Insurance via ADIS.


Forsikringen bliver relevant, hvis jeg skulle lave en fejl i rådgivningen, der resulterer i et økonomisk tab for en klient. Den samlede forsikringssum udgør maksimalt 3 mio. kr. pr. skade og i alt pr. år. Der er ikke rejst krav mod DødsboRådgivningen i nuværende forsikringsår.

Tavshedspligt

Tavshedspligt


DødsboRådgivningen har tavshedspligt om alle de oplysninger, som DødsboRådgivningen får i forbindelse med rådgivning.


Det betyder, at DødsboRådgivningen ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som er modtaget som led i rådgivningen.


Tavshedspligten følger af § 9 i Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning.  Se link til lovgivning nedenfor.

Persondatapolitik


Det er vigtigt, at personoplysninger behandles sikkert og korrekt. 


I DødsboRådgivningens persondatapolitik kan du blandt andet læse om indhentelse og anvendelse af personoplysninger. Du kan også læse om hvilke rettigheder, du har i den forbindelse, og om hvordan du kan gøre brug af dem.


Tryk her for at læse persondatapolitikken.

Se handelsbetingelserSe cookiepolitikVirksomhedsoplysninger


Navn                   

DødsboRådgivningen


Indehaver   

Katrine Bosmann Ridstrøm

(Cand. jur.)

                           

Adresse

Fasanvænget 347

2980 Kokkedal


E-mail           

kontakt@dødsborådgivningen.dk


Telefonnummer    

40 41 08 16


CVR-nummer

37 01 51 99Bank                

Lån & Spar Bank


Registrerings- og kontonummer            

0400   4025902284


Rådgiveransvarsforsikring

DJØF Professionel Ansvarsforsikring er tegnet via selskabet ADIS A/S, der er et datterselskab til AON Denmark.


Lovgivning og links


Her finder du links til de mest relevante love og bekendtgørelser

inden for arv, dødsboskifte og juridisk rådgivning


Lov om dødsboskifte


(LBK nr. 1335 af 26/11/2015)


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1335Arveloven


(LOV nr. 515 af 06/06/2007)


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/515Boafgiftsloven


(LBK nr 47 af 12/01/2015)


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/47


Lov om juridisk rådgivning


(LOV nr. 419 af 09/05/2006)


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/419
Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning


(BEK nr. 684 af 22/06/2006) 


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/684Lov om forbrugeraftaler


(LOV nr 1457 af 17/12/2013)


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457


Links til nyttige hjemmesider

Her finder du links til nyttige hjemmesider inden for arv og dødsboskifte

Danmarks Domstole


Find skifterettens vejledninger og kontaktoplysninger


http://www.domstol.dk/


Blanketter til skifteretten


Find skifterettens blanketter her


http://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter/dodsfald/Pages/D%C3%B8dsfald.aspxFind den korrekte skifteret


Via dette link kan du indtaste den afdødes adresse og få at vide hvilken retskreds (hvilken skifteret), som boet hører til.


http://www.domstol.dk/find/Pages/findminretskreds.aspx

SKAT


Her kan du finde kontaktoplysninger til SKAT


https://www.skat.dk/


SKATs satser og beløbsgrænser


Her kan du se satser og beløbsgrænser


https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven